Ne terheld meg magad az új szabályokkal! - Minden, ami új mechanika Wave 3-ban

2019/03/21. - írta: Promie Motz

Ez csak egy fordítás

Az eredeti cikkért hatalmas köszönet az Alkotónak, itt a magyar közösség számára elérhető fordítások lesznek, minimális saját megjegyzéssel

Elől lesznek a hivatalos angol szabályok, utána a fordítások (írjatok, ha valamit benéztem). Az eredeti cikkhez voltak linkek is, ami még nem olyan régen működött, pont a közzétételkor nem voltak többségében mégsem elérhetőek

Strain token (túlrerhelés token)

 

Igen, valahogyan le kellett ezt is fordítani és az túlterhelés mellett tettem le a voksom.

 

Strain Tokens

A ship is strained when it has 1 or more strain tokens. Strain tokens are red tokens. While a strained ship defends, it rolls one fewer defense die. After a strained ship defends or executes a blue maneuver, it removes one strain token.

 

Servants of Strife Expansion Pack rules insert (picture)

Magyarul

 

Túlerhelés Tokens

Egy hajó túlterhelt, ha van rajta 1 vagy több túlterhelés token. A túlterhelés tokenek piros tokenek. Amikor egy túlterhelt hajó védekezik, eggyel kevesebb védekező kockát gurít. Miután egy túlterhelt hajó védekezett vagy végrehajt egy kék manővert, leszedhet egy túlterhelés tokent

 

 Ez a stressz és a vonósugár szerelemgyermeke, egyetlen egyszer (és nem egy körig) kevesebb kockával védekezel, és kék manővernél lejön.

Megjegyzés : 

 • kék manővernél stressz is ÉS strain token is lejön

Pár lap, amik strain tokent osztanak Treacherous, K2-B4, Dedicated, Clone Commander Cody 

Wave 4-ben a Resistance Transport Expansion Pack-ben is találhatóak ilyen tokenek, de még sokkal többet nem tudunk.

Taktikai továbbító és Remete

Tactical Relay egy új fejlesztés típus, egyelőre csak a Szeparatista frakciónak.

Solitary

Some upgrade cards have the solitary restriction. During squad building, a player cannot field more than one solitary card of the same upgrade type. For example, since all Tactical Relay upgrades have the solitary restriction, no list can have more than one Tactical Relay upgrade.

Servants of Strife Expansion Pack rules insert (picture)

Remete (nem feltétlen végleges vagy pontos fordítás, de ez vicces)

Néhány fejlesztés kártyán a Remete kulcsszó. Osztag összeállításkor, egy játékosnak csak egyetlen olyan lapja lehet a listábannem, amin a Remete kulcsszó megtalálható. Például, mivel minden  Tactical Relay (Taktikai Továbbító) fejlesztésen megtalálható a Remete jelző, ezért azokból csak egy lehet egy osztagban

Servants of Strife Expansion Pack rules insert (picture)

 

Hasonlóan a Limited / Limitált tulajdonsághoz, ami mindig is a játékban volt indulás óta.

És vegyük észre, hogy több pontra is ott voltak a szabályok mindeddig, csak nem érdekelt minket. Így most jöttek is multi-limitált kártyák

… These limited cards are identified by a number of bullets (•) to the left of their names. During squad building, a player cannot field more copies of cards that share that name than the number of bullets in front of the name.

• For example, if one bullet appears in front of a card’s name, it can be included only once in a squad. Likewise, if two bullets appear in front of a card’s name, it can be included up to twice in a squad.

Rules Reference v1.0.2

 

… Ezek a limitált kártyák a nevüktől balra található pontokkal  (•) vannak megjelölve. Osztag építéskor egy játékos nem használhat több példányt ezekből a lapokból, mint amennyi pötty van a lap neve előtt.

 

 • Például, ha egy pötty van a kártya neve előtt, csak egy példányban hozható az a lap. Ha hasonlóan két pötty van a lap neve előtt, két példányban hozható

Példa a  Discord Missiles, 3 példányra limitált osztagonként

Távérzékelők

Az előző alapján hátha megfogalmazódott bennetek, mi is az a "buzz droid swarm". No az egy Távérzékelő (nem volt szívem a Remote-ot távirányítónak fordítani.

Remotes are devices that have initiative, agility, and hull values, and can be attacked.

Attacking Remotes

A remote can be declared as the defender. Treat it as a ship with the following exceptions and notes:

– Effects that refer to “friendly ships” do not apply to a remote.

– Effects that refer to “enemy ships” only apply to a remote if the attacker is the source of the effect.

– As a remote does not have a midway line, a ship cannot be in front of, behind, or flanking a remote.

– Attacks made against remotes can be obstructed.

Damaging Remotes

If a remote suffers one or more damage it is destroyed. After a remote is destroyed, remove it from the play area. If the attack occurred at the same initiative as the remote’s initiative, it is removed after all effects at that initiative are resolved, per the Simultaneous Fire rule.

Using Remotes

– If an effect relocates a remote, its controlling player picks it up and places it in the new location as instructed. It does not count as moving through objects this way.

– A remote activates during the Activation Phase and engages during the Engagement phase at its listed initiative value, but only behaves as listed in its entry.

– A remote cannot perform actions or be assigned tokens.

Vulture-class Droid Fighter Expansion Pack rules insert (picture)

 

A Távérzékelől olyan szerkezetek (devices), amelyeknek van kezdeménye, védekezése, és hajótest értékük és támadhatóak.

Távérzékelők megtámadása

Egy távérzékelő kinevezhető védekezőnek. Hajóként kell őket kezelni, az alábbi kivételekkel

– Baráti hajóra ható effektusok (“friendly ships”) nem hatnak a távérzékelőkre.

– Ellenséges hajóra ható effektusok “(enemy ships” ) csak akkor hatnak a Távérzékelőre, ha a támadó fejti ki ezeket a hatásokat (és nem egy másik baráti hajó pl - a szerk.) 

– Mivel a távérzékelőknek nincsen közép vonaluk, így egy hajó nem lehet előttük, mögöttük vagy az oldalukban..

–A Távérzékelők elleni támadások szintén lehetnek akadályozottak (akkor ez miért kivétel - a szerk).

Távérzékelők sebződése

Ha egy Távérzékelő egy vagy több sebzést szenved el, akkor megsemmisül. Miután egy távérzékelő megsemmisül, távolítsátok el a játéktérről. Ha a támadás ugyan azon a kezdemény éréken következett be, mint ami a távérzékelőé, akkor csak azután vegyétek le a pályáról, hogy az adott kezdemény értéken minden más hatást befejeztetek a Szimultán Tűz szabály alapján.

Távérzékelők használata

– Ha egy hatás elmozgatja a távérzékelőt, az őt birtokló játékos felveszi és átmozgatja az utasítások alapján a távérzékelőt. Nem számít sohase annak, hogy átmozogna objektumokon.

– A távérzékelők aktiválódnak a kezdemény értékükön  az Aktivációs fázisban és az Ütközet fázisban, de csak úgy viselkednek, ahogyan itt le van írva. 

– A távérzékelők nem hajthatnak végre akciót és nem kaphatnak tokeneket

Vulture-class Droid Fighter Expansion Pack rules insert (picture)

 

 

Konkrét távérzékelők:

Buzz Droid Swarm

Buzz Droid Swarm is a remote.

System, Activation and End Phase: No effect

Engagement Phase: When you engage, each enemy ship at range 0 of the buzz droid swarm suffers 1 critical damage.

Other Rules: After an enemy ship overlaps or moves through a buzz droid swarm, the swarm’s controlling player relocates it by aligning the tab to that ship’s front or rear guides (this ship is at range 0 of the swarm).

The swarm cannot be aligned to a set of the ship’s guides if doing so would cause it to overlap an object. If the swarm cannot be placed at a chosen set of guides, its controlling player must align it to the other set of the ship’s guides.

If it cannot be aligned to the other set, the swarm and the enemy ship that overlapped or moved through it each suffer 1 damage.

Vulture-class Droid Fighter Expansion Pack rules insert (picture)

Buzz Droid Swarm

Buzz Droid Swarm egy távérzékelő

System, Activation és End Phase: Nincs effekt

Engagement Phase: Amikor engegeelsz, minden ellenséges hajó Range 0-ban a buzz droid swarmtól sérül egy kritikus sérülést. 

Egyéb szabályok: Miután egy ellenséges hajó átfed vagy keresztül repül egy buzz droid swarmon, a swarmot irányító játékos áthelyezi a pegek segítségével a swarmot, hogy a hajó elülső vagy hátsó pegjei közé beilleszkedjen. 

A swarmot nem lehet áthelyezni egy adott pozícióba, hogyha ott átfedésbe kerülne más obejektumokkal (hajók, aszteroidák, stb - A szerk) Ha a swarmot az egyik pozícióba áthelyezni, akkor a másik oldalára kell tenni a hajónak.

Ha oda se lehet letenni a swarmot, akkor a swarm és az őt eredetileg overlappalő vagy rajta átmozgó hajó sérülnek 1-et.

 

Vulture-class Droid Fighter Expansion Pack rules insert (picture)

 A cél az ilyenkor, hogy a kullancs droidokat könnyen le tudjuk rázni, ha már a hajónk mögött vannak, de akár Barrel Roll akcióval is hamar meglóghatunk tőlük.

Kutaszdroid

DRK-1 Probe Droid

DRK-1 probe droid is a remote.

System Phase: The DRK-1 probe droid’s controlling player may choose a 2-left-bank, 2-straight or 2-right-bank template and any set of the DRK-1’s guides. The player then relocates the remote, placing the DRK-1 at the other end of the template. It can be placed overlapping an object this way.

If the DRK-1 overlaps a ship, use the position marker to denote the ship’s position, then place the ship on top of the remote.

Activation, Engagement, and End Phase: No effect.

Other Rules: While a ship locks an object, or jams an enemy ship, it may measure range from a friendly DRK-1 probe droid.

After an enemy ship executes a maneuver that causes it to overlap a DRK-1 probe droid, the ship’s controller rolls 1 attack die. On a focus result, the DRK-1 probe droid suffers 1 damage.

Sith Infiltrator Expansion Pack rules insert (picture)

DRK-1 Probe Droid

DRK-1 probe droid  távérzékelő

System Phase: A DRK-1-es kutaszdroidot irányító játékos választ 2-left-bank, 2-straight vagy 2-right-bank sablonok közül, és a droid valamelyik oldalát. A sablon segítségével a pöckök közé illesztve áthelyezzük a kutaszdroidot. Így átfedésbe kerülhet más objektumokkal.

Ha hajóval kerül átfedésbe, tegyük be a droidot a hajó alá.

 

Activation, Engagement, és End Phase: Nincs effekt.

Egyéb szabály: Amíg egy hajó Bemér vagy Zavar (Lock vagy Jam) egy ellenséges hajót, mérhet a kutaszdroidtól is. 

Miután egy hajó  végrehajt egy manővert, mely során a hajó átfedésbe kerül a végállapotában a droiddal, a hajót irányító játékos dob egy kockát. Fókusz eredménynél a droid sérül egyet

Gázfelhők

Gas clouds are new obstacles, and players may select them instead of asteroids or debris clouds.

When a ship moves through or overlaps a gas cloud, it skips its perform action step.

When a gas cloud obstructs an attack, the defender rolls one additional defense die, and may change one blank result to an evade result.

Servants of Strife Expansion rules insert (picture)

Gázfelhők új akadályok és a játékosok hozhatják őket aszteroida vagy űrszemét helyett.

Amikor egy hajó átrepül vagy átfedésbe kerül egy gázfelhőn, a hajó kihagyja az akció végrehajtás lépést.

Amikor egy gázfelhő akadályoz egy támadást, a védekező eggyel több védekező kockával dob és egy üres eredményt kitérésre módosíthat. 

 

Servants of Strife Expansion rules insert (picture)

Sok kártya furán lép ezekkel reakcióba; Qi’ra rendesen működik, egy egyirányú gázfelhő remek fedezék; Trick Shot egyből gyengébb ezeken át, Grappling Struts nem működik; Outrider title és Blackout nem veszi el a kocka modifikációt; és a Collision Detector charge nélkül is lehetővé teszi az ezeken át történő boost barrel rollt.

Az más kérdés, kinek és mikor éri meg hozni, ez majd elválik

Lila akció

As the cost to perform a purple action, the ship performing the action must spend 1 force.

Delta-7 Aethersprite Expansion Pack rules insert (picture)

Annak az ára, hogy egy lila akciót végrehajts az, hogy el kell költeni egy force tokent.

Delta-7 Aethersprite Expansion Pack rules insert (picture)

 

Minden Delta-7 Aethersprite pilóta és több fejlesztés kártya (Chancellor Palpatine és Battle Meditation) lila akcióval ruház fel minket.

Mi is az ára a lila kitérés akciónak?

Ha csak egy erőd van, (pl Jedi Knight) akkor éri meg csak a lila kitérés, ha egyetlen lövés fog csak rád érkezni, maximalizálni akarod a védekezésed, és nincsen lehetőséged hasznos repozicionálásra. A másik védekező lehetőség a fókusz akciód lenne, de akkor az erő token lenne redundáns.

 • 2 védekező kocka fókusszal -> 1.25 várható kitérés; 2 védekező kocka kitéréssel -> 1.609 várható kitérés
 • 3 védekező kocka fókusszal  -> 1.875 várható kitérés; 3 védekező kocka kitéréssel  -> 2.072 várható kitérés
 • 4 védekező kocka fókusszal  -> 2.5 várható kitérés; 4 védekező kocka kitéréssel -> 2.48 várható kitérés

Több erő mellett már kifejezetten jó a védekező lila evade és másik force token védekezésre, de ezt nem lehet minden körben végrehajtani.

Új Hyperspace hajók és fejlesztések

Eléggé megkavarta az FFG az állóvizet ezzel:

 • Rebels: A-Wing, B-Wing, maradék U-Wing pilóta, Baze Malbus és Cassian Andor legénység
 • Empire: TIE Interceptor, TIE Bomber, Darth Vader és Ciena Ree legénység
 • Scum: Starviper, Z-95 Headhunter, Dengar gunner
 • First Order: Biohexacrypt Codes
 • Resistance-
 • Generic Upgrades: Jamming Beam, Tractor Beam, Barrage Rockets

 

Megoszlanak a vélemények, hogy ez most jó, vagy rossz, de én alapvetően örülök neki. Eddig az volt a panasz, túl kevés dolog van a Hyperspaceben, extendedben meg túl sok. Idővel lehet, összeér a kettő.

Vörös Ötös, készenlétben.

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://vorosotos.blog.hu/api/trackback/id/tr214707490

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.